Skip to content

No. 7 Iowa State beats No. 1 Houston 69-41 for Big 12 Tournament title

No. 7 Iowa State beats No. 1 Houston 69-41 for Big 12 Tournament title

Read More

Back To Top